Op de afgelopen Leveranciersdagen zijn de eerste PPP leden, waaronder wij als SL BAGS, geaccrediteerd volgens de onderstaande twee pijlers.

  1. Kennis & Kunde / Inzet voor de branche
  2. Sustainability & Social Business

Joris en Maarten hebben het certificaat in ontvangst genomen. Hiermee voldoet SL BAGS aan de eisen die worden gesteld voor het PPP lidmaatschap.