Tassen op maat gemaakt
copyrights disclaimer
Home » copyrights disclaimer »

Copyrights en Disclaimer

De merknamen KYMM® , JANSSEN BAGS® en ProFiles® zijn geregistreerde merken. Het gebruik van deze merknamen, dan wel het gebruik van deze concepten, modellen of modelnamen is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van SL Lederwaren BV.

Eventuele andere merknamen getoond op deze site zijn alleen ter illustratie van onze mogelijkheden en modellen. De rechten van deze merknamen berusten bij de betreffende merkhouders.

Deze website is eigendom van SL Lederwaren BV. Het is niet toegestaan om (delen van) deze site (elektronisch) te publiceren of kopiëren zonder vooraf schriftelijke toestemming van SL Lederwaren BV.

Ondanks onze constante zorg die aan deze site besteed wordt is het mogelijk dat informatie op deze site onjuist en/of onvolledig is. Aan deze site kunnen ten alle tijden geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen en (artikel)foto’s worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de geleverde producten. Wijzigingen kunnen onmiddellijk en zonder voorafgaand bericht worden doorgevoerd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder dat SL Lederwaren BV enige (impliciete) garantie of waarborg kan geven ten aanzien van haar deugdelijkheid en/of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

SL Lederwaren BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site en de verstrekte informatie.